Peranan IBU dan BAPA...

00:36 |

Peranan ibubapa tidak dapat dinafikan amat penting dalam membantu anak-anak menguasai otak tengah.. Ini kerana, untuk mengaktifkan otak tengah dan berkembang secara lebih efektif, ianya memerlukan keadaan yang tenang dan bahagia.  Ini termasuk juga dengan percakapan seharian dirumah, perkataan-perkataan positif haruslah diterapkan didalam percakapan seharian agar suasana di tumah lebih tenang. 
Ibubapa juga perlu meluangkan masa sekurang-kurangnya 25-30minit sehari untuk berlatih dengan anak-anak untuk mengaktifkan otak tengah seperti senaman otak dan sebagainya selama 20-30 hari selepas bengkel.  Dengan 15-30 minit ini, ianya telah memberikan dimensi baru kepada anak-anak seumur hidup.

0 comments:

Post a Comment