Video


Membaca IC
Membaca nombor siri duit menggunakan deria sentuh
Membaca nombor siri duit menggunakan deria rasa pada kaki.