Video


Membaca IC
video
Membaca nombor siri duit menggunakan deria sentuh

videoMembaca nombor siri duit menggunakan deria rasa pada kaki.